Tổng Đài: ĐT/ZALO 0907 992260 - 0938389374 WEB ĐANG SỬA CHỮA

thanhlongnam277@gmail.com  -  nguyen.long.277tc@gmail.com  

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  01     tháng  01    năm  2020

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG, ĐIỀU KHOẢN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ https://longthanhlong.VN

Longthanhlong.vn  là sàn giao dịch thương mại điện tử và là website khuyến mại trực tuyến  cho phép tổ chức, cá nhân mua bán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến.

Longthanhlong.vn  được xây dựng nhằm đem lại cho khách hàng một tiện ích mua hàng trực tuyến tin cậy,tiết kiệm và thấu hiểu người dùng qua đó khách hàng có thể tìm kiếm thông tin trực tuyến về nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác nhau và mua sắm hàng hoá, dịch vụ trực tuyến. Sứ mệnh Longthanhlong.vn  hướng tới là sẽ trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trườngThương mại điện tử, là cầu nối thương mại giữa người bán và người mua

I. ĐỊNH NGHĨA

1. Longthanhlong.vn  là sàn giao dịch thương mại điện tử và cũng là website khuyến mại trực tuyến có tên website và địa  chỉ tên miền là https://Longthanhlong.vn  do Công ty  sở hữu và vận hành. Công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số  0302681764  do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần 4 ngày  26   tháng  07  năm 2022

2. Nhà Bán Hàng hay Người bán là https://longthanhlong.vn/   và các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được chúng tôi đồng ý cho phép sử dụng dịch vụ do Sàn TMĐT Longthanhlong.vn  và các bên liên quan cung cấp. Thông qua Longthanhlong.vn  các “Nhà Bán Hàng” hoặc “Seller” tạo gian hàng trưng bày, giới thiệu, mua bán và thực hiện hoạt động khác nhằm mua bán hàng hóa, dịch vụ đến Khách hàng. “Khách hàng” hoặc “Người mua” là các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ trên sàn thương mại điện tử Longthanhlong.vn 

“COD” là phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.

“Sản phẩm” là hàng hóa, dịch vụ được Nhà Bán hàng cung cấp thông qua Sàn TMĐT https://longthanhlong.vn

“Thành viên” là các Khách hàng, Nhà Bán Hàng có đăng ký tài khoản sử dụng trên https://longthanhlong.vn

II. NGUYÊN TẮC CHUNG

2.1 Sàn thương mại điện tử Longthanhlong.vn  được đăng ký hoạt động như sàn giao dịch thương mại điện tử và website khuyến mại trực tuyến do Công ty cổ phần Longthanhlong.vn  sở hữu và vận hành. Thành viên trên sàn thương mại điện tử Longthanhlong.vn  là các Nhà Bán Hàng và Khách Hàng mua hàng có đăng ký tài khoản sử dụng trên Longthanhlong.vn

2.2 Nhà Bán Hàng là longthanhlong.vn  và  các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được Longthanhlong.vn   đồng ý cho phép đăng ký với tư cách Nhà Bán Hàng trên sàn thương mại điện tử https://longthanhlong.vn nhằm tạo lập gian hàng giới thiệu, mua bán sản phẩm hoặc cung cấp voucher/phiếu khuyến mại trên Sàn TMĐT Longthanhlong.vn  . Thông tin các Nhà Bán Hàng trên longthanhlong.vn phải minh bạch, đầy đủ và chính xác.

2.3 Các Nhà Bán Hàng và Khách hàng thực hiện giao kết hợp đồng trên sàn thương mại điện tử Longthanhlong.vn  trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự do tự nguyện, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và không trái với qui định của pháp luật.

2.4 Hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ qua Sàn TMĐT Longthanhlong.vn  phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

2.5 Sản phẩm tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Longthanhlong.vn  được đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2.6 Nhà Bán Hàng khi tham gia vào Sàn TMĐT Longthanhlong.vn  phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam, quy chế hoạt động và các chính sách, quy định khác của sàn thương mại điện tử Longthanhlong.vn  và cam kết thực hiện đúng những quy định liênquan.

2.7 Sàn TMĐT Longthanhlong.vn không phải là đối tác, đại lý của nhà bán hàng nên không phải chịu trách nhiệm về chất lượng giá cả xuất xứ bản quyền hàng hóa 

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

3.1. Quy trình dành cho Khách hàng

Bước 1: Khách hàng mua trực tiếp hoặc đăng nhập/đăng ký tài khoản

Bước 2: Khách hàng vào danh mục sản phẩm lựa chọn, kiểm tra mẫu mã, các điều kiện liên quan đến sản phẩm. Chọn “Thêm vào giỏ hàng” để thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Bước 3: Khách hàng vào “Giỏ hàng” để “Tiến hành đặt hàng”. Khách hàng cập nhật địa chỉ giao hàng, Chọn phương thức thanh toán, giao nhận (tại đây có thông tin nhà bán hàng)

Bước 4: Xác nhận “Đặt mua” hoàn tất đơn hàng.

Bước 5: Chờ nhận hàng từ bộ phận giao nhận của Longthanhlong.vn 

Trong trường hợp mua Voucher điện tử, mã voucher sẽ được gửi qua điện thoại hoặc email của người mua.

3.2. Quy trình dành cho Nhà Bán Hàng ( Giao Diện Này Chúng Tôi Đang Cập Nhật)

Để trở thành Nhà Bán Hàng cung cấp sản phẩm trên Sàn TMĐT Longthanhlong.vn  , Nhà Bán Hàng cần đăng ký thông tin để gửi yêu cầu tạo gian hàng trên longthanhlong.vn

Bước 1: Nhà Bán Hàng Chọn tham gia “Bán hàng cùng Longthanhlong.vn  – “Đăng ký”

Bước 2: Nhà Bán Hàng tìm hiểu các chính sách và các chương trình hỗ trợ người bán, chọn “Đăng ký”

Bước 3: Nhà Bán Hàng cung cấp thông tin doanh nghiệp theo biểu mẫu

Bước 4: Hoàn tất biểu mẫu và gửi Longthanhlong.vn 
Bước 5: Longthanhlong.vn  tiếp nhận đăng ký, kiểm tra và xác thực thông tin, tính pháp lý của hồ sơ được Nhà Bán hàng cung cấp và liên hệ với Nhà Bán Hàng để yêu cầu thêm thông tin, đàm phán, ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ Sàn TMĐT. Trong trường hợp sau khi Longthanhlong.vn   kiểm tra, xác thực thông tin và hai bên ký kết hợp đồng, Nhà Bán Hàng được Longthanhlong.vn  tạo gian hàng và Nhà Bán Hàng có thể thực hiện đăng tin, mua bán sản phẩm đã đăng trên longthanhlong.vn

3.3. Chính sách bảo hành, bảo trì
     Đối với sản phẩm do Nhà Bán Hàng là Longthanhlong.vn  cung cấp sẽ do longthanhlong tiếp nhận bảo hành bảo trì theo thông tin bảo hành trên sản phẩm và Chính sách đổi/trả Bảo Hành hàng hóa  

     Đối với sản phẩm do Nhà Bán Hàng cung cấp trên Longthanhlong.vn 

1 Nhà Bán Hàng có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm dịch vụ cho Khách hàng như trong cam kết giấy bảo hành sản phẩm.

2 Khách hàng luôn giữ giấy bảo hành và có quyền đến tận nơi cung cấp sản phẩm để bảo hành hoặc yêu cầu đến tận nhà bảo trì đối với sản phẩm cố định sử dụng tại nhà.

3 Khách hàng có quyền khiếu nại, khiếu kiện Nhà Bán Hàng trong trường hợp Nhà Bán Hàng từ chối bảo hành bảo trì sản phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành.

4  Longthanhlong.vn  khuyến cáo Khách hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, báo trì đối với sản phẩm có dự định mua. Longthanhlong.vn  không phải là bên chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành sản phẩm của Nhà Bán Hàng trên Longthanhlong.vn  . Trong trường hợp khách hàng cần hỗ trợ hay khiếu nại, bộ phận chăm sóc khách hàng của Longthanhlong.vn  sẽ tiếp nhận thông tin và trao đổi với Nhà Bán Hàng. Longthanhlong.vn  sẽ nỗ lực hỗ trợ khách hàng trong khả năng cho phép để sản phẩm của Nhà Bán Hàng được bảo hành theo chế độ của Nhà sản xuất.

Các sản phẩm mua tại Longthanhlong.vn  được bảo hành khi:

1 Còn thời hạn bảo hành (dựa trên tem/phiếu bảo hành/hoặc thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử).

2 Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất

                     Các trường hợp có thể phát sinh phí bảo hành:

1 Sản phẩm hết thời hạn bảo hành.

2 Sản phẩm bị bể, biến dạng, cháy, nổ, ẩm thấp trong động cơ... do người sử dụng. Khi có nhu cầu bảo hành sản phẩm, Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành của hãng tại địa phương (nếu có). Trường hợp Khách hàng ở quá xa trung tâm bảo hành hoặc có bất tiện khác không thể đến bảo hành trực tiếp, Khách hàng có thể gửi sản phẩm về Longthanhlong.vn , Longthanhlong.vn  sẽ hỗ trợ gửi sản phẩm đi bảo hành.
       Trường hợp Longthanhlong.vn  thay mặt khách hàng bảo hành sản phẩm, Khách hàng gửi sản phẩm có nhu cầu bảo hành về Longthanhlong.vn  theo quy trình đổi/trả bảo hàng sản phẩm được quy định dưới đây.

3.4. Chính sách đổi/trả Bảo Hành hàng hóa

Thời gian đổi trả bảo hành sản phẩm được quy định:

 Nhóm Hàng

KỂ TỪ KHI GIAO HÀNG THÀNH CÔNG

SẢN PHẨM LỖI
(do nhà cung cấp,
sản phẩm không đúng thông tin lúc mua)

SẢN PHẨM KHÔNG LỖI (*)

1./.ĐÈN LED
2./.Công tắc ổ cắm Panasonic- Mpe-Sino-Schneider
3./.MCB MCCB Contactor

4./. Quạt,

3 ngày

đổi mới không thu phí

 

Không đổi mới

 

Bảo hành hoặc sửa chữa có thu phí

 

 

4-30 ngày

 

 

 

Bảo hành

Sản Phẩm Không Đúng thông tin lúc mua

3 ngày

đổi mới, trả  không thu phí

đổi mới, trả  không thu phí

sản phẩm thanh lý

3-ngày 

bảo hành

 


Kiểm tra điều kiện đổi/trả hàng

Vui lòng chắc chắn rằng sản phẩm Khách hàng yêu cầu đổi/trả thỏa mãn điều kiện đổi trả hàng của longthanhlong.vn tại chính sách đổi/trả sản phẩm. Một số điều kiện bắt buộc:

1 Sản phẩm thuộc danh mục đổi/trả.

2 Sản phẩm đổi/trả theo quy định tại bảng nêu trên, thời gian tính từ ngày nhận hàng.

3 Không có dấu hiệu đã qua sử dụng, còn nguyên bao bì đóng gói, đầy đủ phụ kiện, tem hoặc phiếu bảo hành cùng quà tặng kèm theo (nếu có) và chưa được kích hoạt bảo hành.


DANH MỤC SẢN PHẨM


Email báo giá: longthanhlong11@gmail.com
Chat qua Zalo: 0907992260
Chat ngay để nhận tư vấn
Gọi ngay 0907992260