Tổng Đài: ĐT/ZALO 0907 992260 - 0938389374 WEB ĐANG SỬA CHỮA

thanhlongnam277@gmail.com  -  nguyen.long.277tc@gmail.com  

CB-MCB-MCCB LSCầu Dao MCB 1P 6kA LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao MCB 1P 6kA LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao MCB 1P 6kA BKN LS Là Thương Hiệu Của Hàn Quốc Sử Dụng Đóng Cắt Điện Trong Nhà Dân Dụng, Cao Ốc, Chung Cư, Nhà Máy, Tòa Nhà…

Cầu Dao MCB 1P 10kA LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao MCB 1P 10kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao MCB 1P LS (Hàn Quốc) Không chỉ đơn giản là một cầu dao, mà còn là một bảo vệ đáng tin cậy cho hệ thống điện của bạn.…

Cầu Dao MCB 2P 6kA LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao MCB 2P 6kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao MCB 2P LS (Hàn Quốc) Không chỉ đơn giản là một cầu dao, mà còn là một bảo vệ đáng tin cậy cho hệ thống điện của bạn.…

Cầu Dao MCB 2P 10kA LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao MCB 2P 10kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao MCB 2P LS (Hàn Quốc) Không chỉ đơn giản là một cầu dao, mà còn là một bảo vệ đáng tin cậy cho hệ thống điện của bạn.…

Cầu Dao MCB 3P 6kA LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao MCB 3P 6kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao MCB 3P LS (Hàn Quốc) Không chỉ đơn giản là một cầu dao, mà còn là một bảo vệ đáng tin cậy cho hệ thống điện của bạn.…

Cầu Dao MCB 3P 10kA LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao MCB 3P 10kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao MCB 3P LS (Hàn Quốc) Không chỉ đơn giản là một cầu dao, mà còn là một bảo vệ đáng tin cậy cho hệ thống điện của bạn.…

Cầu Dao MCB 4p 6kA LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao MCB 4p 6kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao MCB 4P LS (Hàn Quốc) Không chỉ đơn giản là một cầu dao, mà còn là một bảo vệ đáng tin cậy cho hệ thống điện của bạn.…

Cầu Dao MCB 4P 10kA LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao MCB 4P 10kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao MCB 4P LS (Hàn Quốc) Không chỉ đơn giản là một cầu dao, mà còn là một bảo vệ đáng tin cậy cho hệ thống điện của bạn.…

Cầu Dao RCBO 2P 4.5kA Bảo Vệ Qúa Tải Và Chống Rò Điện LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao RCBO 2P 4.5kA Bảo Vệ Qúa Tải Và Chống Rò Điện LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao RCBO LS là một sự kết hợp hoàn hảo giữa chức năng chống rò và quá tải điện. Với tính năng chính là ngắt nguồn điện khi phát…

Cầu Dao RCBO 2P 6kA Bảo Vệ Qúa Tải Và Chống Rò Điện LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao RCBO 2P 6kA Bảo Vệ Qúa Tải Và Chống Rò Điện LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao RCBO LS là một sự kết hợp hoàn hảo giữa chức năng chống rò và quá tải điện. Với tính năng chính là ngắt nguồn điện khi phát…

Cầu Dao RCBO 2P 10kA Bảo Vệ Qúa Tải Và Chống Rò Điện LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao RCBO 2P 10kA Bảo Vệ Qúa Tải Và Chống Rò Điện LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao RCBO LS là một sự kết hợp hoàn hảo giữa chức năng chống rò và quá tải điện. Với tính năng chính là ngắt nguồn điện khi phát…

Cầu Dao RCCB 4PChống Rò Điện LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao RCCB 4PChống Rò Điện LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao RCCB LS là một Sản Phảm hoàn hảo Với chức năng chống rò điện. Với tính năng chính là ngắt nguồn điện khi phát hiện sự cố, RCCB…

Cầu Dao RCCB 2P Chống Rò Điện LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao RCCB 2P Chống Rò Điện LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao RCCB LS là một Sản Phảm hoàn hảo Với chức năng chống rò điện. Với tính năng chính là ngắt nguồn điện khi phát hiện sự cố, RCCB…

Cầu dao Khối MCCB 2P 85kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao Khối MCCB 2P 85kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao Khối MCCB 2P LS (Hàn Quốc) Không chỉ đơn giản là một cầu dao, mà còn là một bảo vệ đáng tin cậy cho hệ thống điện của…

Cầu dao Khối MCCB 2P 30-65kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao Khối MCCB 2P 30-65kA LS (Hàn Quốc)

ầu dao Khối MCCB 2P LS (Hàn Quốc) Không chỉ đơn giản là một cầu dao, mà còn là một bảo vệ đáng tin cậy cho hệ thống điện của…

Cầu dao Khối MCCB 3P 18-30kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao Khối MCCB 3P 18-30kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao Khối MCCB 3P LS (Hàn Quốc) Không chỉ đơn giản là một cầu dao, mà còn là một bảo vệ đáng tin cậy cho hệ thống điện của…

Cầu dao Khối MCCB 3P 42-75kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao Khối MCCB 3P 42-75kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao Khối MCCB 3P LS (Hàn Quốc) Không chỉ đơn giản là một cầu dao, mà còn là một bảo vệ đáng tin cậy cho hệ thống điện của…

Cầu dao Khối MCCB 3P 50-150kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao Khối MCCB 3P 50-150kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao Khối MCCB 3P LS (Hàn Quốc) Không chỉ đơn giản là một cầu dao, mà còn là một bảo vệ đáng tin cậy cho hệ thống điện của…

Cầu dao Khối MCCB 4P 18-45kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao Khối MCCB 4P 18-45kA LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao MCCB LS Không chỉ đơn giản là một cầu dao, mà còn là một bảo vệ đáng tin cậy cho hệ thống điện của bạn. Với thiết kế…

Cầu dao Khối MCCB 4P 50-65kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao Khối MCCB 4P 50-65kA LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao MCCB LS Không chỉ đơn giản là một cầu dao, mà còn là một bảo vệ đáng tin cậy cho hệ thống điện của bạn. Với thiết kế…

Cầu dao Khối MCCB 4P 42-75kA LS (Hàn Quốc)

Cầu dao Khối MCCB 4P 42-75kA LS (Hàn Quốc)

Cầu Dao MCCB LS Không chỉ đơn giản là một cầu dao, mà còn là một bảo vệ đáng tin cậy cho hệ thống điện của bạn. Với thiết kế…

Cầu dao Chống Rò ELCB  3P LS (Hàn Quốc)

Cầu dao Chống Rò ELCB 3P LS (Hàn Quốc)

Cầu dao chống rò điện ELCB LS là thiết bị đóng cắt đến từ Hàn Quốc có chức năng phát hiện và tự động ngắt điện ở mạch điện phía…

Cầu dao Chống Rò ELCB  4P LS (Hàn Quốc)

Cầu dao Chống Rò ELCB 4P LS (Hàn Quốc)

Cầu dao chống rò điện ELCB LS là thiết bị đóng cắt đến từ Hàn Quốc có chức năng phát hiện và tự động ngắt điện ở mạch điện phía…

Cầu dao Chống Rò ELCB  2P LS (Hàn Quốc)

Cầu dao Chống Rò ELCB 2P LS (Hàn Quốc)

Cầu dao chống rò ELCB LS là thiết bị đóng cắt đến từ Hàn Quốc có chức năng phát hiện và tự động ngắt điện ở mạch điện phía sau…

Cầu dao ACB METASOL 3F LS (Hàn Quốc)

Cầu dao ACB METASOL 3F LS (Hàn Quốc)

Máy cắt không khí ACB Metalsol LS Là dòng sản phẩm được sử dụng cho mạng lưới điện phân phối công nghiệp có dòng định mức 630A - 6300A. Khả…

Cầu dao ACB METASOL 4P LS (Hàn Quốc)

Cầu dao ACB METASOL 4P LS (Hàn Quốc)

Máy cắt không khí ACB Metalsol LS Là dòng sản phẩm được sử dụng cho mạng lưới điện phân phối công nghiệp có dòng định mức 630A - 6300A. Khả…

KHỞI ĐỘNG TỪ 3P AC Coil LS (Hàn Quốc)

KHỞI ĐỘNG TỪ 3P AC Coil LS (Hàn Quốc)

KHỞI ĐỘNG TỪ 3P AC Coil LS (Hàn Quốc) Là Một Thiết Bị Điện Bảo Vệ Động Cơ Và Mạch Điện

RELAYS NHIỆT LS (Hàn Quốc)

RELAYS NHIỆT LS (Hàn Quốc)

Rơ le nhiệt LS là thiết bị điện dùng bảo vệ động cơ và mạch điện tránh khỏi sự cố quá tải, cấu tạo với lưỡng kim nhiệt. Khi phát…

DANH MỤC SẢN PHẨM


Email báo giá: longthanhlong11@gmail.com
Chat qua Zalo: 0907992260
Chat ngay để nhận tư vấn
Gọi ngay 0907992260